MANŞET HABERLER

Kdv Hesaplama Yasası Değişiyor Yeni Yasa Meclis'de

Toplam okunma sayısı: 1420
28 Şub 2018
Yeni Kanun Tasarısı Şu Şekilde; KDVde değişiklikler öngören Kanun Tasarısı,TBMMye sevk edildi. Küçük esnafın ödeyeceği KDV 2 ay ertelenebilecek. Okul, hastane, yurt ve cami yapanlara KDV istisnası uygulanacak. Yabancılara sunulan sağlık hizmetlerine ise KDV muafiyeti getiriliyor.
Tasarıya ilişkin açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal,1985 yılında yürürlüğe giren KDV Kanunu 33 yıldır uygulanmakta. Geçmişte KDV kanununda değişiklikler yapıldı ama temel yapısı bugüne kadar önemli bir değişikliğe uğramadı dedi.
KDV kanununda geçen sene kapsamlı çalışmalar yapıldı. Fakat uygulanmada sorunlar yaşandı.Konu ile alakalı diğer ülke sistemlerini inceleyip analizler yaptık. Sivil toplum kuruluşları ile görüştük.
Kanun Tasarısını tüm istişare ettiğimiz kurum ve kişilerle paylaştık.Sonuç itibariyle KDV Kanun Tasarısını olşturduk.
Tasarının amacı yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek; işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak; küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak; kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir.
Kanun Tasarısı 25 maddeden olışuyor
KDV Devrettiyse İadesi Artık Mümkün Olabilecek
Kanun Tasarısı içerisinde değişiklikte en önemli düzenleme, indirim yoluyla çözülemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılmasıdır.
Firmalar yaptıkları yatırımlar veya alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’yi, eğer yeterli düzeyde tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki dönemlere devretmekte ve Devletten iade olarak talep edememektedirler.
Bu durum birçok işletmenin muhasebesinde devreden KDV stokunun oluşmasına neden olmaktadır.
Mevcut yasada böyle bir sorun var. Şirkerlerimiz bu nedenle bir taraftan devreden KDV alacakları varken diğer yandan finansman ihtiyacı çekmekteler.
Bu durumun ortadan kalkması, kobilerin üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak, devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanacak. 12 aylık süre 3 aya kadar indirilecek.
Geçmiş Dönemlere Ait KDV'lerin İadesi Mümkün Olacak
2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, bir program dahilinde iade edilecek.
Devreden KDV’nin,mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor.
Maliye Bakanlığı devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.
Esnafın ödeyeceği KDV İki Ay ertelenecek
İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getirilecek.
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getirilecek.
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarında katma değer vergisi istisna olacak.
Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmakta.
Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri katma değer vergisinden istisna tutuluyor.
Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna edilecek.
Serbest bölgelere verilen hizmetler ile bu bölgelere yapılan ihraç amaçlı hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanacak.
Restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor.
Grup Şirketlere Düzenleme
Birbiriyle % 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme imkanı getiriliyor.
Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Yeniden Düzenleniyor
Sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.
İkinci El Piyasasında da KDV Düzenlemesi Olacak
İkinci el araç veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde katma değer vergisi matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenecek.

Haber: Editör